top of page
Gard cover1.jpg

Gard Anderssen

Fot- og Ankelkirurg

Dr. Gard Kristian Anderssen er overlege ved ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. 

Han er ansvarlig for Fot- og ankelseksjon.

Han utmerket kompetanse i akutte skader og bruddbehandling.

bottom of page